Welkom

Different Vlaanderen biedt een veilige plek waar mensen kunnen spreken over (hun) homoseksualiteit.

Different Vlaanderen helpt christenen en christelijke gemeenschappen om veilige plekken te creëren waar mensen kunnen spreken over (hun) homoseksualiteit en waar mensen met elkaar in gesprek kunnen gaan over dit onderwerp.

Op drie manieren geven we hieraan gestalte.

ear-159306_640 nieuw

Luisteren

Mensen zijn belangrijk. Hun verhaal mag gehoord worden. Hun verhaal doet ertoe. Daarom willen we luisteren naar wat mensen raakt en bezighoudt. En we willen anderen aanmoedigen om dit ook te doen.

iconmonstr-handshake-2-240 (1)

Bruggen bouwen

We leven in een verscheurde wereld. In de christelijke wereld is homoseksualiteit een controversieel onderwerp. Homoseksualiteit mag dan een issue zijn, mensen zijn dat niet. Daarom willen we bruggen bouwen tussen mensen.

iconmonstr-speech-bubble-24-240

Bespreekbaar maken

We willen christenen en christelijke gemeenschappen helpen om zich te bezinnen over hoe om te gaan met holebi’s buiten en binnen de christelijke gemeenschap. Waarom? Mensen doen ertoe.

Home pagina – Artikel

Je bent geliefd

In zijn boek Een parel in Gods ogen beschrijft Henri Nouwen de weg van de mens die weet dat hij de geliefde is. Dit boek was aanleiding om dit artikel te schrijven. In dit artikel gaat het over de vraag hoe je als christen of als kerk kunt omgaan met homoseksualiteit. U vindt het artikel hier.

Quote v.d. week

“I think my job is to make the grace of an invisible God, visible wherever I go.”

Vertaling: “Ik denk dat het mijn taak is om de genade van een onzichtbare God, zichtbaar te maken waar ik ook ga.”

Bron: Mindful Christianity Today