Monthly Archives: December 2012

Kerst: feest voor buitenbeentjes

Kerst: feest voor buitenbeentjes

De herders en de wijzen uit het oosten horen bij kerst. Dat is voor ons zo vanzelfsprekend dat we er niet bij stilstaan dat het eigenlijk vreemd is om hen aan te treffen. Je zou een ander publiek verwachten: brave burgers uit Bethlehem, godsdienstige mensen die veel van de Bijbel weten. Dat zij thuis blijven en het herders en wijzen uit het oosten zijn die Jezus aanbidden, is veelzeggend. Op herders in die tijd werd neergekeken. En de wijzen uit het oosten – in het Grieks, de taal waarin het Nieuwe Testament werd geschreven, staat er magioi, letterlijk ‘magiërs’ – waren heidenen, mensen die men liever op afstand hield.
Het is alsof de schrijvers van de evangeliën meteen al duidelijk maken dat het evangelie een boodschap is die ook, of misschien wel juist, bedoeld is voor buitenbeentjes. Ook later blijkt Jezus een graag geziene gast bij anderen die ook bij deze categorie horen.
Christenen vandaag kunnen in dezelfde val lopen als religieuze mensen toen. In de manier waarop ze over bepaalde groepen mensen spreken creëren ze afstand. “God haat de zonde, maar heeft de zondaar lief” wordt soms gezegd. Maar door vervolgens alleen maar te spreken over bepaalde zonden in termen van ‘gruwel’, stoten ze mensen van zich af. En dat terwijl we allemaal zondaren zijn.
De geschiedenis van kerst maakt duidelijk dat mensen van wie je het niet verwacht op de eerste rij zitten. Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, wat je achtergrond is of je levensstijl. Het gaat erom dat je ontdekt wie Jezus is. Dan ga je net als de herders en de wijzen uit het oosten Hem aanbidden. Laten we mensen niet in de weg staan.

Stelling
Denk jij dat (sommige) christenen door hun houding en/of manier van spreken homo’s eerder afschrikken dan dat ze uitnodigend zijn als het gaat om de boodschap van Jezus? Reageren mag hieronder.

4 Responses to Kerst: feest voor buitenbeentjes

 1. Mantels Freddy says:

  Ik denk dat christenen eerder homo’s afschrikken. Door hun houding en manier van spreken lijkt het wel of God hen liever op een afstand houdt.
  Het lijkt me goed om hen eerst te zien en te benaderen als mensen die God bijzonder liefheeft.

 2. Wazian Rudi says:

  Lees op deze site over homoseksualiteit. Dit staat op één lijn met andere zonden. God haat zonden en deze zijn een belemmering om toegang te hebben tot Hem. Maar Jezus is gestorven voor de zonden van de mensen. Dus ook voor de zonde van homoseksualiteit is Hij aan het kruis gegaan! Hij heeft deze mensen lief en wil hun redden. meestal worden homoseksuelen al op voorhand veroordeeld, maar als christen moeten we dat niet doen. Vertel hen over de liefde van God, vertel hun dat gij hun liefhebt en hun niet veroordeeld, maar dat deze ingesteldheid een zonde is en dat God hun wil vrij zetten.

  Groetjes

  The Reminder

  • Reitze says:

   Ik kan me voorstellen dat deze bijdrage vragen oproept. Is de ingesteldheid zonde? En is het antwoord vanuit de Bijbel dat God je van deze ingesteldheid vrij wil zetten? Wie wil reageren op deze vragen?

 3. Johanna says:

  Het is niet aan ons mensen een liefdeloze veroordelende houding aan te nemen. Tegenover niemand.”Wie zonder zonde is werpe de eerste steen”. Ik heb alleen te maken met mijzelf. Ik ben een zondaar. Maar ik weet niet of het lesbisch zijn me tot zondaar maakt of dat het om relaties op dit vlak gaat. Het is maar helemaal de vraag of God me wil genezen of dat ik er gewoon mee zal moeten leven. Als het dragen van een kruis. Waardig, zonder morren. Het accepteren als iets wat bij mijn leven hoort.

Leave a reply

Quote v.d. week

“I think my job is to make the grace of an invisible God, visible wherever I go.”

Vertaling: “Ik denk dat het mijn taak is om de genade van een onzichtbare God, zichtbaar te maken waar ik ook ga.”

Bron: Mindful Christianity Today