Monthly Archives: June 2013

De kerk en de kast

De kerk en de kast

De voorbije tijd hebben we op onze website een aantal verhalen gepubliceerd over ‘uit de kast komen’. Different Vlaanderen maakt deel uit van de protestants-evangelische beweging. Wat kun je verwachten als je als jongere, opgegroeid in een evangelische kerk, uit de kast komt? Wat kun je verwachten als je als gemeentelid na jaren van zwijgen je verhaal met iemand deelt? Wat mag je verwachten? Welke reactie zou jij verlangen?

Stel dat jij je verhaal aan iemand vertelt. Een aantal verantwoordelijken in je kerk zijn of worden daarbij betrokken. Wat gebeurt er vervolgens? Hieronder worden vier denkbeeldige scenario’s beschreven. Het zijn voorbeelden, er zijn andere scenario’s te bedenken.

Scenario 1 Er wordt naar je geluisterd. Maar je verhaal lekt uit en bij een aantal gemeenteleden slaat de paniek toe: “Dat kan toch niet, een homo in de kerk! Wanneer grijpen de oudsten in?” Blijkbaar ben jij een probleem.

Scenario 2 Men reageert begripvol op je verhaal. Maar je merkt tijdens dit of een volgend gesprek dat het voor de verantwoordelijken van de kerk belangrijk is om te weten hoe je ermee om wil gaan. In het gesprek daarna is men nog steeds begripvol maar ook een beetje bezorgd. “Weet je het al?”

Scenario 3 Men reageert positief op je verhaal. “Er zijn oplossingen voor elk probleem, we willen je graag helpen”. Voorgesteld wordt om samen Bijbelstudie te gaan doen. Het is immers belangrijk om een Bijbelse weg te gaan. Een variant op dit scenario is dat er op een andere manier naar oplossingen wordt gezocht: samen bidden, een pastoraal bureau inschakelen of een samenkomst bezoeken met een spreker die een speciale bediening heeft.

Scenario 4 Men reageert begripvol. Je hebt het gevoel welkom te zijn. Als jij je na een aantal maanden aanmeldt voor het muziekteam, om mee te helpen in de zondagsschool of voor een andere taak, reageert men minder enthousiast. In een gesprek blijkt dat men niet zoveel zicht heeft op hoe je omgaat met je homoseksuele gevoelens. Daar wil men graag over doorpraten.

Wat is hier aan de hand? In evangelische kerken neemt de Bijbel een belangrijke plaats in. De gelovigen worden opgeroepen te leven volgens de bedoeling van God zoals beschreven in de Bijbel. Homoseksualiteit wordt in de meeste Vlaamse evangelische kerken beschouwd als iets wat tegen Gods bedoeling is. Dat verklaart de spanning die in de hierboven beschreven scenario’s voelbaar is. Maar de spanning kan ook te maken hebben met andere zaken. Welke ervaringen hebben de betrokkenen in het verleden gehad met dit onderwerp? Hoe heeft dat hen in hun denken gevormd? Verder kan er sprake zijn van onbekendheid. Of het roept verlegenheid op. Het kan ook zijn dat men zich ervan bewust is hoe gevoelig dit onderwerp ligt in de kerk. Men wil op een zorgvuldige manier handelen maar weet niet altijd hoe. Als Different Vlaanderen moedigen we kerken aan om zich te bezinnen over het onderwerp. Bovengenoemde scenario’s laten zien hoe het mis kan gaan of dat het aan iets kan ontbreken in de manier waarop jij, als je met homoseksualiteit te maken hebt in je leven, tegemoet getreden wordt.

Open einde
Dit artikel heeft een open einde. Dat is omdat we benieuwd zijn naar jouw reactie. Onze website kan een platform worden waar mensen hun gedachten en ideeën kunnen delen met anderen en daarover in gesprek gaan. Dat kan vanuit verschillende posities, bijvoorbeeld je bent christen met homoseksuele gevoelens, verantwoordelijke in een kerk of betrokken lezer.

  1. Wat vind je van de hierboven beschreven scenario’s? Waar gaat het mis? Wat ontbreekt naar jouw idee?
  2. Wat mag je verwachten als je met je verhaal naar buiten treedt? Welke reactie zou jij verlangen?

Je kunt hieronder reageren.
Dit artikel wordt vervolgd…

Leave a reply

Quote v.d. week

“I think my job is to make the grace of an invisible God, visible wherever I go.”

Vertaling: “Ik denk dat het mijn taak is om de genade van een onzichtbare God, zichtbaar te maken waar ik ook ga.”

Bron: Mindful Christianity Today