Monthly Archives: July 2013

Levenslessen

Levenslessen

Je bent christen en hebt homoseksuele gevoelens. Hoe ziet de weg die voor je ligt er dan uit? We kunnen niet in de toekomst kijken. En ieder mens is verschillend en gaat een unieke weg. Ik kan wel vertellen wat ik zelf ontdekt heb op de weg die ik gegaan ben en nog steeds ga. Ik heb het over levenslessen die me hebben geholpen om vrijheid en vreugde te vinden. Regelmatig heb ik gesprekken met mensen die een verlangen hebben om met God te leven en een weg zoeken hoe om te gaan met hun homoseksuele gevoelens. Ik zie dan dat zij door vergelijkbare processen gaan. Beschouw deze levenslessen niet als een model dat op iedereen op dezelfde manier van toepassing is. En er is veel meer te zeggen.

Ik heb het ook niet over een methode om homoseksuele gevoelens te ontvluchten. Sommige mensen ontkennen wat ze voelen, ze duwen hun gevoelens weg of negeren deze. Dit leidt op langere termijn vaak tot spanning en frustratie. Het is goed onder ogen te zien wat je voelt. Loop daar niet voor weg. Tegelijk mag je je leven in een breder perspectief zien. Je mag ontdekken wie je bent, als je oog krijgt voor een groter geheel.

Ik merk dat de levenslessen die ik mocht leren ingaan tegen hoe ik ‘van nature’ in elkaar zit. Het oude systeem zit diep in je geworteld. Het waren soms lessen die ik verstandelijk wel onder de knie had. Ik mocht dan telkens opnieuw van binnenuit deze lessen gaan ontdekken en beleven. Het vraagt tijd om gewoon te raken aan het nieuwe.
Hier volgen een aantal van deze lessen.

  1. God houdt onvoorwaardelijk van me. Ik kan niets doen om Gods liefde voor mij te verkleinen of te vergroten. Zijn liefde mag ik ontvangen, het is een kracht die mijn leven verandert.
  2. Als ik faal, hoef ik mezelf niet naar beneden te halen of af te wijzen. Er is genade! Die genade mag ik ontvangen. Ik mag ook genadig zijn voor mezelf. Genade maakt vrij.
  3. Het onderkennen dat ik zwak ben is geen teken van zwakte maar van sterkte. God schijnt juist zwakke mensen te gebruiken. 
  4. Ik heb andere mensen nodig en andere mensen hebben mij nodig. Ik ben geschapen om in verbondenheid met anderen te leven. 
  5. Dat ik emotionele pijn ervaar is normaal. Ik hoef er niet voor weg te vluchten. Het is geen teken dat ik niet oké ben. Pijn mag verwerkt worden. Dat duurt soms langer dan wij zouden wensen.
  6. Boosheid is oké. Boosheid is geen vijand maar een bondgenoot. Het helpt mij onder meer om me te distantiëren van onrecht en om gezonde grenzen te ontdekken in relaties met mensen.
  7. Ik hoef mezelf niet te beoordelen op basis van wat mensen van mij denken. We kunnen te gevoelig zijn voor hoe anderen over ons denken. Er bestaat zoiets als ‘heilige onverschilligheid’. Er is moed voor nodig om deze weg in te slaan. 
  8. Ik heb waarde niet om wat ik doe maar om wie ik ben. Mijn levensverhaal heeft waarde inclusief de gebrokenheid die ik in mijn leven ken.

Herken je deze levenslessen? Zijn er levenslessen die jij geleerd hebt en die hierboven niet genoemd zijn? Reageren kan hieronder.

Leave a reply

Quote v.d. week

“I think my job is to make the grace of an invisible God, visible wherever I go.”

Vertaling: “Ik denk dat het mijn taak is om de genade van een onzichtbare God, zichtbaar te maken waar ik ook ga.”

Bron: Mindful Christianity Today