Monthly Archives: April 2015

Ben ik een issue?

Ben ik een issue?

 

In 1978 verscheen in Amerika een boek met in de titel de vraag: “Zal homoseksualiteit de kerk verdelen?” Anno 2015 kunnen we zeggen dat homoseksualiteit inderdaad een kwestie is geworden die voor verdeeldheid zorgt onder christenen.

Hoe zit het eigenlijk met de mensen om wie het gaat? Hebben we als christenen en in de kerk oog voor hen? Of gaat het alleen nog maar om homoseksualiteit als issue?
Ben jij, als je homoseksuele gevoelens hebt, als je homo, lesbisch of biseksueel bent, een issue???

Stef, Maarten, Bram, Marleen, Ralph en Inge, het zijn mensen die ik ken. Hun namen heb ik veranderd, ik heb ook iets in hun verhaal veranderd. Je zou mensen als hen zomaar kunnen tegenkomen in je omgeving, op je werk, in je jeugdgroep of in je kerk.

Stef
Stef is homo en woont samen met zijn vriend. Zijn ouders, die naar een evangelische kerk gaan, hebben het daar moeilijk mee omdat het ingaat tegen hun geloofsovertuiging. Tegelijk zijn ze fier op hun zoon. Hij en zijn vriend zijn altijd welkom bij hen thuis. Het is toch hún Stef!

De kerk wordt in de Bijbel een familie genoemd. Wat betekent dit voor hoe we omgaan met homoseksuele medegelovigen? Geldt dan ook: “Het is toch ónze …”.
En in het algemeen: Gaan mensen ons aan het hart? Hoe laten we dat zien?

Maarten
Enkele mensen in zijn kerk weten dat Maarten homoseksuele gevoelens heeft. Niemand weet dat hij in het verleden meerdere homoseksuele relaties heeft gehad. En ook niet dat hij worstelt met zijn gevoelens. Hij zou wel iemand in vertrouwen willen nemen, maar heeft in het verleden op dit vlak negatieve ervaringen gehad. Zijn eenzaamheid doet hem regelmatig vluchten in porno en seksuele fantasieën.

Hoe komt het dat de kerk blijkbaar geen veilige plek is voor Maarten om zijn verhaal te vertellen? Is het omdat homoseksualiteit voor veel mensen iets is dat ver van hen af staat? Is er meer begrip voor een hetero met seksuele fantasieën, omdat het herkenbaar is, dan voor iemand als Maarten?
Heeft Maarten nood aan een preek over homoseksualiteit of aan mensen die de verbinding met hem zoeken?

Bram
Bram (18 jaar) is onlangs uit de kast gekomen. Dit heeft opschudding veroorzaakt in de kerk. De oudsten zijn erop aangesproken door verontruste gemeenteleden: “tegenwoordig wordt alles maar toegelaten in de kerk”. Een van de oudsten heeft Bram opgeroepen om “de Bijbelse weg te gaan”. Als het wekenlang onrustig blijft in de kerk, besluiten de oudsten dat het tijd wordt voor Bram om duidelijk te maken hoe hij wil omgaan met zijn homoseksualiteit.

Is het mogelijk dat jongeren in de kerk die uit de kast komen, ruimte krijgen hun weg te zoeken zonder dat ze onder druk gezet worden? Biedt de kerk een plek waar mensen Gods liefde kunnen ontdekken en kunnen groeien in hun geloof ook als ze niet precies hetzelfde denken als wat de kerk leert?

Marleen
Marleen gaat naar een kerk waar geleerd wordt dat homoseksualiteit niet volgens Gods bedoeling is. Ze is het daar helemaal mee eens. Marleen getuigt vaak van wat Jezus in haar leven heeft gedaan. Maar ze heeft het bijna nooit over hoe ze God heeft ervaren in de tijd dat ze worstelde met haar lesbische gevoelens.

Welke redenen kunnen er zijn dat Marleen niet vertelt over dit aspect van haar verhaal?

Ralph
Ralph komt verwijfd over. Als kind was dat een reden dat hij gepest werd. Hij heeft daar zwaar onder geleden. Ralph heeft geleerd zichzelf te aanvaarden, dat was een moeizaam proces. Nog steeds roddelen mensen over hem en maken achter zijn rug grapjes over hem.

Maakt het wat uit hoe iemand overkomt?
Hebben we oog voor de gevolgen van jarenlang gepest te zijn of andere traumatische ervaringen?

Inge
Inge heeft bij Different Vlaanderen een gesprek gehad. Later hoor ik dat ze met een vriendin samenwoont en niet meer naar een kerk gaat. Ik vind haar een toffe meid. Dat staat los van de keuzes die zij gemaakt heeft of zal maken in de toekomst. Als zij en haar partner de kerk, waaraan ik verbonden ben, zouden bezoeken, zou ik hen van harte welkom heten.

Kunnen we blij zijn met mensen en zijn ze welkom bij ons en in onze kerken of moeten ze eerst aan allerlei voorwaarden voldoen?

Bezinning
Homoseksualiteit is een issue in de kerk. Het is oké om zich te bezinnen over dit onderwerp. Maar niet zonder oog te hebben voor de mensen om wie het gaat. En op een barmhartige en liefdevolle manier.
Mensen zijn belangrijker dan issues!

Issue?
Herken jij je in de een van de verhalen. Homoseksualiteit mag dan een issue zijn in de kerk. Weet dat jij geen issue bent!

Je kunt hieronder reageren op dit artikel of op vragen die in dit artikel gesteld worden.

One Response to Ben ik een issue?

 1. Christiaan says:

  Een mooi artikel wat mij weer aan het denken zet.
  Hoe ga ik om met homo’s in de kerk. Mogen ze er zijn? Ook als ze een relatie hebben of moeten ze, net als ik, geen relatie aangaan.

  En dan ook de vraag, durf ik mijn verhaal te doen en te vertellen hoe ik er over denk?

  Moeilijk is het zeker want ik wil niet uitgemaakt worden als “die homo” maar wil gewoon mezelf kunnen zijn. Moet ik dan mijn verhaal wel doen, of is het beter om het voor mezelf te houden en het alleen te delen met die mensen die mij beter kennen.
  Kortom, is de kerk wel een veilige plek om uit de kast te komen?

Leave a reply

Quote v.d. week

“I think my job is to make the grace of an invisible God, visible wherever I go.”

Vertaling: “Ik denk dat het mijn taak is om de genade van een onzichtbare God, zichtbaar te maken waar ik ook ga.”

Bron: Mindful Christianity Today