Monthly Archives: December 2015

Eenzaamheid en kerst

Eenzaamheid en kerst

De kerstdagen en nieuwjaarsfeesten komen eraan. Voor veel mensen een periode waarnaar ze uitkijken. Familie, vrienden, ontmoeting en gezelligheid maken deze dagen tot een feest.

Anderen zien juist op tegen deze periode. Het is bij uitstek de periode dat ze zich eenzaam voelen. In het normale leven hebben ze hun dagdagelijkse bezigheden. Juist tijdens de feestdagen worden ze zich bewust van wat ze missen.

Want hoe is het als je niet welkom bent bij familie om wat zich in het verleden voordeed? Hoe is het om op bezoek te gaan terwijl onuitgesproken conflicten onderhuids aanwezig zijn?

Hoe is het om je familie op te zoeken maar te merken hoe oppervlakkig de onderlinge contacten zijn?

Hoe is het om je familie niet op te zoeken omdat je besloten hebt een beetje afstand te nemen omdat de verhoudingen dusdanig zijn dat het elkaar zien teveel pijn doet?

Hoe is het om als single juist tijdens deze dagen geconfronteerd te worden met het feit dat je geen partner (meer) hebt?

Hoe is het om wel vrienden te hebben maar tijdens de feestdagen hen te missen omdat ze allemaal hun eigen verplichtingen hebben?

Hoe is het om wel vrienden te hebben maar tegelijkertijd het gevoel te hebben dat je nergens bij hoort?

Taboe
Eenzaamheid komt veel voor. Bij allerlei groepen. In een artikel op BEAM, de jongerensite van de EO, las ik dat volgens een onderzoek een derde van de jongeren zich eenzaam voelt.

Er is niet alleen veel eenzaamheid. Er heerst ook een taboe op het onderwerp eenzaamheid. Zoals ik in het artikel Eenzaamheid is een groot taboe las: “Mensen praten er niet graag over. Als je ernaar vraagt is er nooit een probleem.”

Ga maar eens na: wanneer was het voor het laatst dat iemand u vertelde: “ik ben eenzaam”? Doen we dat? En als we dat doen, hoe wordt er dan gereageerd?

Je hoeft niet eenzaam te zijn?
Christenen communiceren vaak de boodschap: Je hoeft niet eenzaam te zijn, want God is bij je! Door deze benadering kun je juist voorbijgaan aan wat mensen daadwerkelijk ervaren. Natuurlijk is God bij ons, maar Hij schiep ons juist ook om in relatie met andere mensen te leven. Eenzaamheid heeft te maken met een gemis aan verbinding met andere mensen.

Als we de neiging hebben om eenzaamheid te zien als iets wat eigenlijk niet hoort, dan wordt eenzaamheid een nog groter taboe en worden eenzame mensen nog eenzamer. We dragen de persoon die eenzaam is op om een oplossing te zoeken voor de eenzaamheid, terwijl wijzelf misschien een deel zijn van de oplossing.

Als je merkt dat iemand eenzaam is, gooi er dan geen geestelijke saus overheen, bijvoorbeeld door Bijbelteksten te gaan citeren. Wees zelf een deel van de oplossing. Vraag eens hoe het met mensen gaat en toon bereidheid om te luisteren. Zorg ervoor dat de ander zich gezien weet, inclusief zijn of haar eenzaamheid. Nodig mensen uit. Sla eens een arm om iemand heen. Zoek vooral naar wezenlijk contact en ga de verbinding aan.

Juist met kerst!

2 Responses to Eenzaamheid en kerst

 1. Christiaan says:

  Hoe herkenbaar kan het soms zijn.
  Met de kerst ben ik bij m’n moeder en tweede kerstdag bij m’n broer maar toch zijn er die momenten van eenzaamheid, zeker als ik thuis kom in een leeg huis.
  Ik hoop dat iedereen die dit ook heeft toch mag genieten van het feest van kerst, de geboorte van onze heiland.

  Ik wens iedereen heel Gezegende kerstdagen toe en een goed begin van 2016!

 2. Adriaens Peter says:

  Duidelijk herkenbaar, ook in onze omgeving kom ik eenzaamheid tegen bij ouderen maar zeker ook bij jongeren. In de dagelijkse drukte proberen we hier wel bij stil te staan, in de vorm van wandeling, uitnodiging voor het eten, gewoon een telefoontje of appje of zo…….. Het zit vaak in kleine dingen die echt en welgemeend zijn, mensen waarderen dat!

Leave a reply

Advent

Advent

Er zijn van die periodes in je leven waarin alles donker lijkt. Het is alsof je op een doodlopende weg wandelt, het perspectief ontbreekt. Het is alsof je leven aan scherven ligt, je merkt dat er zoveel pijn van binnen zit en je voelt je ontredderd. Of je hebt te maken met een depressie, je hebt zo je best gedaan maar nu lukt het niet meer. En het is alsof God ver weg is, je gebeden lijken niet verder te komen dan het plafond.

De profeet Jesaja heeft het over een volk dat in duisternis ronddoolt maar vertelt dat dit volk een schitterend licht ziet (9:1). Jesaja voorspelt dan de komst van de Messias.

Gebrokenheid
Het is de periode van Advent. Het is de periode die voorafgaat aan kerst, het feest waarin we de geboorte van Jezus, de Messias, herdenken. Advent, waarom eigenlijk? We leven toch na kerst? Heeft Jezus’ komst naar deze wereld niet alles veranderd?

Jezus’ komst naar de aarde betekent niet dat al onze gebrokenheid met een vingerknip is opgelost. Jezus tovert de gebrokenheid niet weg. Kijk maar om je heen. Kijk maar naar jezelf.
Jezus wordt geboren middenin een gebroken wereld. De naam die hij ontvangt is eveneens door de profeet Jesaja voorzegt: Immanuel (7:14). Immanuel betekent ‘God met ons’. Niet: God met ons, ideale mensen die het helemaal gemaakt hebben. Maar: God met ons zoals we zijn met al onze zonde en gebrokenheid.

Quote van de week
De volgende ‘quote van de week’ was te lezen op onze website gedurende de eerste week van advent:

Is het donker om je heen?
Blijf verwachten.
Want God ziet naar jou om!

Advent heeft te maken met wachten maar vooral ook met verwachten.

Advent betekent dat de gebrokenheid en het duister niet het laatste woord hebben. God belooft dat Hij met ons zal zijn in de gebrokenheid.

Daarom: geef niet op als je door een donkere periode gaat! Advent is verwachten dat het anders wordt, dat het beter wordt. Want God ziet om naar jou! God ontfermt zich over jou! Jezus is Immanuel: God met ons!

Leave a reply

Quote v.d. week

“I think my job is to make the grace of an invisible God, visible wherever I go.”

Vertaling: “Ik denk dat het mijn taak is om de genade van een onzichtbare God, zichtbaar te maken waar ik ook ga.”

Bron: Mindful Christianity Today