Monthly Archives: January 2016

Vredestichters

Vredestichters

Er zijn verschillende invalshoeken mogelijk als het gaat om de vraag hoe om te gaan met het onderwerp homoseksualiteit. Voor welke invalshoek kiezen wij als Different Vlaanderen? Dit artikel vertelt daar iets over. Het laat ook zien welke kant we dit jaar op willen met een actie waar we vooral jongeren bij willen betrekken.

Franciscus
“Heer, maak mij een instrument van uw vrede.”
Het is de eerste regel van een bekend gebed van Franciscus van Assisi. Het is in lijn met wat Jezus in de Bergrede zegt: “Gelukkig zijn de vredestichters.”
We leven in een verscheurde wereld. Er is vijandschap tussen landen. Groepen mensen staan tegenover elkaar. Conflicten zorgen voor verdeeldheid. Ruzies drijven mensen uit elkaar. Mensen met verschillende karakters botsen met elkaar.

Als het gaat om homoseksualiteit zien we ook veel verscheurdheid en verdeeldheid. Vooroordelen zorgen voor verwijdering. Mensen worden op afstand gehouden omdat ze anders zijn.

En dan is er onder christenen een verscheidenheid aan opvattingen, ideeën en meningen over homoseksualiteit die voor afstand en verwijdering zorgt. Wie discussies volgt in de sociale media weet dat christenen lijnrecht tegenover elkaar staan. Vaak gaat het er fel aan toe. Polarisatie ten top. En in gezinnen en kerken kunnen opvattingen en ideeën over homoseksualiteit ertoe leiden dat mensen uit elkaar gedreven worden. Veel holebi’s hebben het idee dat ze niet welkom zijn in de kerk en ook niet bij God.

Welkom
Homoseksualiteit en de kerk. Het is een lastige combinatie. Naar ons idee heeft dat voor een deel te maken met hoe we kerk-zijn beleven. In de kerk draait het vaak om standpunten. In evangelische kerken heeft het vaak ook te maken met hoe er gesproken wordt over heiliging. Hierdoor ontstaat gemakkelijk het idee dat je moet voldoen aan allerlei voorwaarden vooraleer je volop deel uit mag maken van de gemeenschap.

Het kan anders. De kerk als plek waar mensen, wie ze ook zijn, welkom zijn en mogen schuilen. De kerk als plek waar mensen tijd mogen nemen om te ontdekken wie God is en wil zijn voor hen en welke weg God met hen wil gaan.

Het kan anders. Of het nu de deur is van je kerk, je huis of je hart, zet hem wijd open voor mensen die op je weg komen, voor holebi’s: koppels, gehuwden, singles. Durf mensen te ontmoeten, leer mensen kennen, sluit vriendschap, wandel met hen mee op hun levensweg. Zonder voorwaarden.

Samengevat komt deze benadering hier op neer:
Het maakt niet uit wie je bent, het maakt niet uit hoe jij je seksualiteit beleeft, het maakt niet uit welke opvatting je hebt over homoseksualiteit, het maakt niet uit hoe jij je leven inricht, het maakt niet uit waar je staat als het gaat om geloof. We kunnen vrienden zijn.

Bruggen bouwen
Bruggen bouwen. Het is een van de uitdrukkingen die vertelt wat we als Different Vlaanderen belangrijk vinden. “Heer, maak mij een instrument van vrede.”

Waarom?

– Mensen zijn waardevol.

– Mensen behoren met respect behandeld te worden.

– Mensen hebben vrienden nodig.

– Als we het evangelie willen delen met mensen, kan dat alleen in de context van liefde en aanvaarding.

– Datzelfde geldt als we een christelijke gemeenschap willen vormen. Genade heet mensen welkom en is de basis van geestelijke groei.

In 2016 willen we vorm geven aan dit thema en vooral jongeren mobiliseren om een boodschap van vriendschap uit te dragen. Wil je meedoen, neem dan contact met ons op.

Met het oog op de invalshoek “vredestichter zijn” zijn andere organisaties een inspiratiebron voor ons geweest. Neem eens een kijkje bij The Marin Foundation en CenterPeace.

Reacties op dit artikel zijn welkom.

Leave a reply

Quote v.d. week

“I think my job is to make the grace of an invisible God, visible wherever I go.”

Vertaling: “Ik denk dat het mijn taak is om de genade van een onzichtbare God, zichtbaar te maken waar ik ook ga.”

Bron: Mindful Christianity Today