Monthly Archives: March 2016

Luisteren

Luisteren

“Veel mensen zijn op zoek naar een luisterend oor. Ze vinden het niet onder christenen, want deze christenen spreken wanneer ze zouden moeten luisteren.”
Dietrich Bonhoeffer

Als Different Vlaanderen vinden we luisteren belangrijk. We zien luisteren zelfs als (onderdeel van) onze missie. (Zie onze openingspagina). Luisteren als missie, is dat niet een beetje vreemd?

Er zijn twee terreinen waar luisteren belangrijk is.

1. In het pastoraat: luisteren en pastoraat horen bij elkaar.

2. In het kader van bezinning over de vraag hoe om te gaan met homoseksuele mensen.

En natuurlijk speelt luisteren een rol in het dagdagelijkse leven.

In onze christelijke gemeenschappen is het van belang dat er mensen zijn die empathisch kunnen luisteren. En aan mensen die kunnen luisteren zonder oordeel. Ook als het onderwerp homoseksualiteit aan bod komt. Juist als het onderwerp homoseksualiteit aan bod komt.

Waarom is luisteren belangrijk? Waarom is luisteren belangrijk als we in het pastoraat te maken hebben met homoseksuele mensen of met mensen die rondom hen staan? Waarom is luisteren belangrijk als we ons als christenen of als christelijke gemeenschap willen bezinnen over het onderwerp homoseksualiteit?

Hieronder zet ik een aantal redenen op een rij. Ze staan niet per se in een logische volgorde.

Waarom luisteren?

De Bijbel vertelt ons dat we geschapen zijn om in relatie met anderen te leven. Daar hoort luisteren bij. Sluit vriendschap en neem tijd om te luisteren.

Luisteren is een wezenlijk onderdeel van ontmoeting.

Luisteren is van belang omdat we niet boven maar naast mensen mogen staan.

Nog teveel homoseksuele mensen in onze kringen bevinden zich in een gevangenis van zwijgen. Wat hen kan helpen om naar buiten te komen met hun verhaal is als ze weten dat er naar hen geluisterd wordt zonder oordeel.

Het gaat er niet om dat anderen moeten zijn of worden zoals wij hen graag willen zien. Door tijd te nemen om te luisteren aanvaarden we mensen onvoorwaardelijk en heten we hen welkom.

In christelijke kring wordt vaak benadrukt dat we zondaren zijn. Daar gaat iets aan vooraf. We zijn allemaal in de eerste plaats Gods schepselen. We zijn geschapen naar het beeld van God. We zijn waardevol. Door te luisteren communiceren we dat de ander waardevol is.

Verhalen van mensen hebben waarde. Niet alleen de verhalen die gaan over succes of over zegen. Falen, strijd, zonde, kwetsbaarheid horen er ook bij. In de Bijbel vinden we juist ook veel van dat soort verhalen. Ons levensverhaal krijgt betekenis in het licht van Gods liefde en genade. Daarom is het waardevol als mensen hun verhaal kunnen vertellen. Daarom is het waardevol te luisteren naar iemands verhaal.

Mensen hebben het nodig om op verhaal te komen. Als mensen hun verhaal doen en er wordt naar hen geluisterd, doet dat goed, het lucht op, het geeft ruimte.

Door mensen de gelegenheid te geven hun levensverhaal te vertellen kunnen we hen helpen inzicht te krijgen in hun verhaal en in zichzelf. Soms hebben mensen dingen meegemaakt die ze moeten verwerken. Erover praten kan het begin zijn van een verwerkingsproces.

We kunnen een onjuist beeld hebben van hoe is het om homoseksuele gevoelens te hebben. Of we beoordelen mensen terwijl we maar een klein stukje van hun verhaal kennen. Luisteren helpt om in de schoenen te gaan staan van de ander.

Door tijd te nemen om te luisteren kan voorkomen worden dat we een goedkope of moralistische boodschap gaan brengen. Christenen zijn niet geroepen om elkaar of anderen in een bepaalde richting te duwen maar om te laten zien wie God is en wil zijn voor de ander.

We leven in een wereld die snakt naar een boodschap van genade. Door te luisteren zonder oordeel communiceren we genade.

Door te luisteren bouwen we bruggen in een verscheurde wereld.

2 Responses to Luisteren

 1. Christiaan says:

  Toen ik er voor mezelf achter was gekomen dat ik homoseksuele gevoelens heb, heb ik besloten om een bevriend echtpaar dit te vertellen. Ik moest er over praten en ze kende me ook al goed.
  Gelukkig hadden ze geen “pasklaar” antwoord, alleen dat ik mag zijn wie ik ben en dat ze voor me klaar staan als het nodig is.
  Dit ervaar ik nu nog zo bij hen.

  Een luisterend oor is dus inderdaad belangrijker dan een echt antwoord op de vragen die wellicht spelen.

 2. J.D. Stoppels says:

  Luisteren

  Luisteren is meer dan het horen,
  van een paar woorden.
  Een goed luisterend iemand wil iedereen ontmoeten
  en hem begroeten.
  Aan hem kun je vertellen over je alledaagse leven,
  over het verleden en heden.
  Hij deelt in je vreugde en verdriet
  en luistert verder dan wat hij ziet.
  Als er iemand is die écht naar je luisteren kan,
  dan word je daar gelukkig van.
  Luisteren is tijd durven verliezen,
  zodat de ander zijn eigen ruimte kan kiezen.
  Luisteren is de ander laten uitpraten
  en niet het zelf willen opvullen van stille gaten.
  Luisteren is geen oplossingen kunnen geven,
  maar de ander zelf zijn oplossing te laten beleven.
  Luisteren is het stapvoets met de ander op weg gaan,
  om achter hem in het voetspoor te staan.
  Luisteren is niet dat je jouw antwoord kenbaar maakt,
  maar dat hij zelf het antwoord ontdekken gaat.
  In het luisteren ervaart de ander dat je van hem houdt
  en hem in al zijn onzekerheden toch vertrouwt.
  Luisteren is de ander in zijn waarde laten om wie hij is,
  in al zijn onmacht, zoeken, tasten en al heeft hij het soms mis.
  Wie durft te luisteren voelt niet meer de dwang de ander te verlichten,
  maar is gekomen tot andere inzichten.
  Het grote geheimenis is,
  dat je gelooft dat het luisteren zelf al licht is.

Leave a reply

Quote v.d. week

“I think my job is to make the grace of an invisible God, visible wherever I go.”

Vertaling: “Ik denk dat het mijn taak is om de genade van een onzichtbare God, zichtbaar te maken waar ik ook ga.”

Bron: Mindful Christianity Today