Monthly Archives: April 2016

Homoseksualiteit bespreekbaar maken

Homoseksualiteit bespreekbaar maken

Bespreekbaar.
Ik vond een aantal definities op internet:

– “waarover je zonder schaamte of gêne kunt spreken” (1)

– “waarover, in onderhandelingen, in het openbaar, openlijk kan worden gesproken” (2)

Bespreekbaar maken veronderstelt dat hetgeen je bespreekbaar maakt voorheen niet bespreekbaar was.

Is er binnen onze christelijke gemeenschappen ruimte om zonder schaamte of gêne en op een openlijke manier te spreken over homoseksualiteit?
In de praktijk blijkt dit geen gemakkelijke opgave te zijn.

Obstakels
In onze beleving zijn er onder meer de volgende obstakels:

– Angst. Bijvoorbeeld de angst dat het bespreekbaar maken van homoseksualiteit in de kerk ertoe leidt dat standpunten over dit onderwerp gaan verschuiven.

– Moralisme. “Moralisme is de gedachte dat je acceptabel bent (voor God, de wereld, anderen, jezelf) door je eigen prestaties” (Tim Keller). Dus wat wel en niet mag is erg belangrijk, gekoppeld aan het idee dat we God en anderen tevreden moeten stellen. Het broertje van moralisme is ‘oordelen’. Het tegenovergestelde van moralisme is genade.

– Simplisme. De zaken simpel voorstellen. Denk aan uitspraken als: “Je moet de zonde haten, maar de zondaar liefhebben”, “Jezus is het antwoord op alle problemen”.

Als Different Vlaanderen willen we christenen en christelijke gemeenschappen helpen homoseksualiteit bespreekbaar te maken. Het is onderdeel van onze missie, naast ‘luisteren’ en ‘bruggen bouwen’. Hoe we dit onderwerp bespreekbaar willen maken, leest u hier onder het kopje ‘Voorlichting en vorming” hier.
Ook onze website heeft als doel dit onderdeel van onze missie uit te voeren. We hebben verschillende ‘soorten’ artikelen voor ogen. En u kunt meehelpen!

Uw verhaal
We stellen onze website open voor uw verhaal. Onze website zou een platform kunnen worden waar mensen hun ervaringen delen.

– U heeft homoseksuele gevoelens, u bent homo, lesbisch of biseksueel.
Wat is uw verhaal? Wat kunt u vertellen over uw leven waardoor mensen, voor wie homoseksualiteit ver weg staat, meer affiniteit krijgen met dit onderwerp?
Er zijn allerlei invalshoeken mogelijk. We laten dat over aan u. Neem eventueel even contact op als u behoefte heeft om dit te bespreken.

– U voelt zich betrokken bij homoseksuele mensen.
Wat zijn uw ervaringen met dit onderwerp als pastorale werker, predikant, jeugdwerker? Wat zijn uw ervaringen als ouder, broer of zus, goede vriend?
Wat kunt u vertellen waardoor mensen meer inzicht krijgen in dit onderwerp?

Wat we zoeken zijn geen theoretische beschouwingen maar verhalen uit de praktijk van het leven. Niet per se succesverhalen of verhalen die een soort christelijk ideaal laten zien, maar eerlijke en levensechte verhalen. De opzet is niet het promoten van één bepaalde visie op het onderwerp homoseksualiteit. Dus niet: zo zou het moeten zijn, maar dit is zoals de praktijk eruit ziet.

Woont u in Vlaanderen en heeft u een verhaal te vertellen, neem dan contact met ons op. Het is geen probleem als u anoniem wil blijven.

Breder kader
In de kerk wordt vaak gedacht in termen van ‘standpunten’. Vaak wordt de vraag gesteld: “Wat is uw standpunt (als persoon, als kerk, als organisatie) over homoseksualiteit?” En dan krijg je een antwoord als: “Homoseksualiteit is zonde” of “Je mag het wel zijn maar niet doen”. Mensen voelen zich vaak veilig als de kerk zich duidelijk uitspreekt.

Het innemen van een standpunt is niet per se slecht. Maar standpunten kunnen zo belangrijk worden dat het lijkt alsof het daar alleen nog maar om draait. We denken dan dat de juiste kennis automatisch betekent dat we goed zitten. Standpunten kunnen zo belangrijk worden dat het onderdeel van onze identiteit wordt. Het wordt dan moeilijk om te gaan met verschillen, het leidt dan ook dikwijls tot conflicten binnen de kerk.

Maar is het dan niet belangrijk om te luisteren naar wat de Bijbel zegt? Absoluut. Dat is waar we voor pleiten. Maar het is de vraag of een standpunt, zeker als dat verwoord wordt in één regel of in een paar zinnetjes, recht doet aan de Bijbelse boodschap in zijn geheel.

We willen daarom op onze website homoseksualiteit ook bespreekbaar maken door het onderwerp in een breder kader te zetten. En door het onderwerp vanuit een ander perspectief te bekijken dan gebruikelijk is. Boven onze openingspagina staat niet voor niets: “Homoseksualiteit vanuit een andere hoek bekeken”.

Want uiteindelijk gaat het bij homoseksualiteit om mensen. En in de Bijbel gaat het voortdurend over mensen. En over God die op zoek is naar mensen en een relatie aanbiedt die gebaseerd is op genade.

Om te reageren
Voel u vrij om hieronder te reageren op dit artikel. Bijvoorbeeld aan de hand van een van de volgende vragen.

  1. Het artikel noemt enkele obstakels die het bespreekbaar maken van homoseksualiteit in christelijke kring in de weg kunnen staan. Herkent u deze obstakels? Zo ja, hoe?
  2. Welke andere obstakels voor het bespreekbaar maken van homoseksualiteit in christelijke kring zijn er volgens u?
  3. Kunnen standpunten in de weg staan bij het bespreekbaar maken van homoseksualiteit? Wat zijn uw ervaringen?
  4. Hoe denkt u dat het bespreekbaar maken van homoseksualiteit beter uitkomt als er gekozen wordt voor een breder kader?

Leave a reply

Quote v.d. week

“I think my job is to make the grace of an invisible God, visible wherever I go.”

Vertaling: “Ik denk dat het mijn taak is om de genade van een onzichtbare God, zichtbaar te maken waar ik ook ga.”

Bron: Mindful Christianity Today