Monthly Archives: June 2016

Moralisme versus genade (1) – Inleiding

Moralisme versus genade (1) – Inleiding

In de workshop “Homo’s in de kerk… Help!?” worden deelnemers aangemoedigd na te denken over welk ‘klimaat’ er in hun kerk is. Gepleit wordt voor een klimaat van genade.

Genade is de essentie van de christelijke boodschap. Mensen die geraakt zijn door genade zijn veranderde mensen. Niets is zoals het tevoren was. Ze kijken op een totaal andere manier dan voorheen naar zichzelf en naar de werkelijkheid.

Genade heeft ook een uitwerking op relaties met anderen.
Genade heeft vreugde tot gevolg, een vreugde met anderen die op hun weg komen, een vreugde die hen welkom heet.
Genade is het klimaat waar onderlinge relaties kunnen groeien, relaties gekenmerkt door echtheid en openheid.
Waar genade is, is er geen behoefte om te oordelen over anderen. Dat betekent niet dat de waarheid genegeerd wordt. Maar waar genade een uitwerking heeft, is men zich meer dan tevoren bewust van de eigen zonde en gebrokenheid. Naar God toe staan we immers allemaal op hetzelfde niveau. Mensen die genade beleven reageren op een genadige manier op anderen.
Waar genade is, is er ruimte voor mensen om hun unieke weg te vinden. Mensen worden niet onder druk gezet om bepaalde keuzes te maken of om zich aan te passen aan de regels van de groep. Ook als mensen verkeerde keuzes maken, blijven ze welkom. Denk aan het verhaal “de verloren zoon” waarin Jezus vertelt over een vader die zijn zoon ruimte geeft om bij hem weg te gaan en die hem welkom heet als hij terugkomt.
Genade kan anderen nieuwsgierig maken, waardoor er een verlangen komt om ook te proeven van genade.

Het is ook het klimaat waar gemeenteleden of mensen van buitenaf hun weg kunnen vinden in hoe om te gaan met (hun) homoseksualiteit. Het is het klimaat waar mensen hun verhaal kunnen vertellen, ook als homoseksualiteit een onderdeel is van dit verhaal.
Als Different Vlaanderen hebben we als volgt onze visie verwoord: We geloven in veilige plekken waar mensen kunnen spreken over (hun) homoseksualiteit. Het zijn dus plekken waar genade beleefd wordt.

Addertje onder het gras

Voor christenen is genade een bekend begrip. In kerken wordt regelmatig gesproken over genade. Er zit echter een addertje onder het gras.

Er bestaat het risico dat genade vooral een begrip is wat mensen met hun verstand aanvaarden. Ze weten wat genade is. Ze spreken over genade. Dat is niet voldoende. Het gaat niet om de theorie maar om de praktijk. Genade moet beleefd worden.

Een ander risico is dat het in christelijke gemeenschappen veel gaat over wat we moeten doen. Daardoor kan genade op de achtergrond raken. Het in praktijk brengen van Bijbelse regels en voorschriften wordt dan een voorwaarde. Mensen moeten a.h.w. bewijzen dat het goed met hen zit, voor God, voor zichzelf en/of voor anderen.
Het gaat om de volgorde: genade, een getransformeerd innerlijk, gedrag. Maar ook dan is er nog steeds de mogelijkheid om te falen. Genade is dus niet alleen een beginpunt, maar de allesbeheersende kracht in het leven van de gelovige.

Wat gebeurt er als genade alleen een verstandelijk weten is of als genade op de achtergrond raakt? Dan gaan mensen vanuit een andere drive leven.

Men kan bijvoorbeeld terechtkomen in “moralisme”. Wat is moralisme? De bekende predikant Tim Keller geeft de volgende definitie: “Moralisme is de gedachte dat je acceptabel bent (voor God, de wereld, anderen, jezelf) door je eigen prestaties”.

In het artikel “Homoseksualiteit bespreekbaar maken” gaven we aan dat we op onze website homoseksualiteit bespreekbaar willen maken onder meer door het onderwerp in een breder kader te zetten. We denken dat “moralisme” christenen in het algemeen tegenhoudt een leven in vrijheid te ontdekken. Het zorgt er bovendien voor dat mensen, binnen en buiten de christelijke gemeenschap, een verkeerd beeld krijgen van de christelijke boodschap. En het is een obstakel voor het bespreekbaar maken van homoseksualiteit. Veilige plekken waar mensen kunnen spreken over (hun) homoseksualiteit zijn plekken waar genade beleefd wordt.

Dit artikel is het eerste in de serie “Moralisme versus genade”. Binnenkort verschijnt deel 2.

One Response to Moralisme versus genade (1) – Inleiding

  1. Goed artikel, vooral deze woorden: “Mensen die genade beleven reageren op een genadige manier op anderen”. Als gelovige weet je dat je door Gods grote liefde welkom bent zoals je bent. Deze woorden, “zoals je bent”, heb ik in de meeste jaren dat ik christen ben vooral alleen vanuit mijn hoofd geloofd. De laatste jaren herken ik het niet alleen met mijn verstand maar beleef ik het ook vanuit mijn hart, vanuit mijn “zijn”. En dat is een wereld van verschil ook naar de manier hoe ik nu met God en anderen in relatie sta. En inderdaad in mijn leven ken ik nu een vreugde die mij een besef geeft van volledige aanvaarding door Hem, de Here die ik lief heb, Hij doet meer dan ik had kunnen hopen en beseffen. Het besef van binnenuit om de woorden van Gods liefde te beleven: “komen zoals je bent”, geeft een ontspannen uitwerking in je leven en maakt een liefde voor God in je los waarin je meer en meer het verlangen beleeft om te groeien in Hem. Heerlijk om dit te mogen beleven.

Leave a reply

Quote v.d. week

“I think my job is to make the grace of an invisible God, visible wherever I go.”

Vertaling: “Ik denk dat het mijn taak is om de genade van een onzichtbare God, zichtbaar te maken waar ik ook ga.”

Bron: Mindful Christianity Today