Aanbod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Individuele gesprekken

Different Vlaanderen biedt een veilige plek waar mensen kunnen spreken over (hun) homoseksualiteit.

Different Vlaanderen biedt een luisterend oor
Different Vlaanderen is een plek waar je op verhaal kunt komen. Er wordt geluisterd naar je verhaal, je vragen, je twijfels, naar wat jou raakt of bezighoudt. We vinden het belangrijk te luisteren zonder oordeel. Advies wordt alleen gegeven als je zelf aangeeft daar behoefte aan te hebben.

Different Vlaanderen biedt ondersteuning
Different Vlaanderen is een plek waar je terecht kunt als je een weg zoekt hoe om te gaan met homoseksualiteit. Als je te maken hebt met situaties waar je graag met iemand over wil praten. Of als je sommige dingen als moeilijk ervaart en je behoefte hebt aan steun.
We vinden het belangrijk dat je zelf keuzes maakt. Het is aan jou om te ontdekken en te kiezen welke weg je wil gaan.
De ondersteuning en hulp die geboden wordt is altijd gebaseerd op jouw hulpvraag.


Voorlichting en vorming

Different Vlaanderen helpt christenen en christelijke gemeenschappen om veilige plekken te creëren waar mensen kunnen spreken over (hun) homoseksualiteit en waar mensen met elkaar in gesprek kunnen gaan over dit onderwerp.

Homoseksualiteit raakt mensen die ermee te maken hebben diep. Als christelijke gemeenschap op zoek gaan naar hoe met dit thema om te gaan, kan een intens en kwetsbaar proces zijn.
Als Different Vlaanderen kunnen we bij dit proces een rol spelen.

Op twee manieren willen we het onderwerp homoseksualiteit helpen bespreekbaar te maken.

Dat is door middel van spreekbeurten, presentaties of workshops. Tijdens een bijeenkomst met Different Vlaanderen wordt informatie geboden en worden de deelnemers uitgenodigd met elkaar en de spreker in gesprek te gaan.

De opzet is niet om met kant-en-klare antwoorden of oplossingen te komen. We vinden het belangrijk dat christenen zelf op zoek gaan naar een weg hoe om te gaan met het onderwerp homoseksualiteit.
Wat wij daarbij belangrijk vinden is het creëren van veilige plekken om het gesprek met elkaar over dit onderwerp te voeren.

De tweede manier om het onderwerp homoseksualiteit bespreekbaar te maken is door middel van ontmoeting.

Mensen van diverse achtergronden, allen betrokken bij het onderwerp homoseksualiteit, ontmoeten elkaar. Ze worden uitgenodigd hun verhalen en ervaringen te vertellen. De opzet is: naar elkaar luisteren zonder oordeel, van elkaar leren en verbinding ervaren.


Website / facebook

De artikelen op onze website hebben eveneens als doel het onderwerp homoseksualiteit bespreekbaar te maken.
Volg ons ook op facebook waar we regelmatig berichtjes plaatsen. U vindt ons hier.

Quote v.d. week

“I think my job is to make the grace of an invisible God, visible wherever I go.”

Vertaling: “Ik denk dat het mijn taak is om de genade van een onzichtbare God, zichtbaar te maken waar ik ook ga.”

Bron: Mindful Christianity Today