Achtergrondinfo

 

Different Vlaanderen is een christelijke organisatie. Welke betekenis geven jullie aan het woord ‘christelijk’? Met christelijk kun je meerdere kanten op. Je kunt de Bijbel immers op verschillende manieren uitleggen. Hoe leggen jullie de Bijbel uit als het gaat om homoseksualiteit?

Christenen hebben op hoofdlijnen hun geloofsopvattingen verwoord in geloofsbelijdenissen zoals de apostolische geloofsbelijdenis uit de tijd van de vroege kerk. Dat is wat ook wij geloven. Wat betreft het onderwerp seksualiteit en relaties zijn christenen door de eeuwen heen uitgegaan van het huwelijk als de plek waar man en vrouw de seksuele relatie beleven. Ook dit is onze geloofsopvatting. Wel denken we dat elke tijd nieuwe vragen en noden met zich meebrengen. Het volstaat dan niet om alleen maar algemene theologische waarheden te brengen. Men kan immers gemakkelijk uit een ivoren toren dingen roepen. Jezus stond naast de mens die God op zijn weg bracht. Barmhartigheid en betrokkenheid zijn voor ons daarom belangrijk.

“Ik ben homo en wil graag hetero worden. Kan Different Vlaanderen me daarbij helpen?”

Different Vlaanderen biedt geen therapie om tot verandering van seksuele gerichtheid te komen. Wij denken dat verandering van seksuele gerichtheid niet iets is wat je in de hand hebt of wat binnen handbereik ligt door therapie of door een stappenplan of een programma te volgen. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat in het verleden mensen die hoge verwachtingen op dit vlak hadden teleurgesteld zijn uitgekomen. Er zijn mensen met een homoseksuele achtergrond die heteroseksueel getrouwd zijn en die dat ervaren als goed en die gelukkig zijn. We geloven echter niet dat een heteroseksueel huwelijk een must is voor elke christen.
Wat biedt Different Vlaanderen wel? We vatten het samen met het woord ondersteuning. Different Vlaanderen wil mensen een veilige plek bieden waar ze hun verhaal, hun vragen en hun twijfels kunnen delen. We willen hen niet een bepaalde keuze opleggen. Het is aan hen om te ontdekken en te kiezen welke weg ze gaan. En als ze Jezus willen volgen, geloven we dat Hij hen de weg wil wijzen en dat Hij hen wil helpen hun bestemming te vinden. Daarin willen we hen ondersteunen.

Door wie wordt Different Vlaanderen geleid?

Different Vlaanderen wordt geleid door Reitze Siebesma. Hij studeerde aan de ETF in Heverlee (1984) en woont sindsdien in (de omgeving van) Tongeren. Hij is bekend met homoseksuele gevoelens. Hij is getrouwd met Annemieke en vader van vier volwassen kinderen.

Wie zijn er nog betrokken bij Different Vlaanderen?

Different Vlaanderen is een vzw. Het bestuur van de vzw bestaat uit Peter Adriaens, Gaby Tiber, Martha Nivelle en Stefan Swennen. Zij denken mee en ondersteunen Reitze in zijn werk. Daarnaast zijn er mensen die de nieuwsbrief ontvangen en die het werk door gebed en financieel steunen.

Welke relatie is er tussen Different Vlaanderen en de gelijknamige organisatie in Nederland?

Different Nederland heeft jaren geleden een rol gespeeld bij de totstandkoming van Different Vlaanderen. Het gaat echter om twee verschillende organisaties met een eigen aanpak, cultuur, beleid en verschillende accenten.

Quote v.d. week

“I think my job is to make the grace of an invisible God, visible wherever I go.”

Vertaling: “Ik denk dat het mijn taak is om de genade van een onzichtbare God, zichtbaar te maken waar ik ook ga.”

Bron: Mindful Christianity Today