Huisregels

welcome-sign-724689_1280

 

De bedoeling van onze website is onder meer een platform bieden waar mensen op een respectvolle manier met elkaar in gesprek kunnen gaan over homoseksualiteit en over onderwerpen die hiermee verband houden. Iedereen is welkom om te reageren op de artikelen die op deze website gepubliceerd worden.
Hier volgen enkele huisregels:

  • Reageer op het onderwerp dat in het artikel aan bod komt of op een andere bijdrage. Blijf bij dit onderwerp.
  • Houd het kort. Ellenlange verhalen worden niet geplaatst.
  • Reageer respectvol op de ander ook als je het hartgrondig met hem/haar oneens bent.
  • Speel niet op de man/vrouw, ga voor een inhoudelijk verhaal.

 

De inhoud van de reacties wordt door de beheerder gelezen voordat ze op de website geplaatst worden. Als een bijdrage niet voldoet aan de huisregels wordt deze niet geplaatst. Dat geldt ook voor bijdragen die er slechts op uit zijn reclame te maken, lange gekopieerde teksten, bijdragen met kwetsende opmerkingen of ongepast taalgebruik. We plaatsen ook geen links naar andere websites.

Quote v.d. week

“Optimism and hope are radically different attitudes. Optimism is the expectation that things – the weather, human relationship, the economy, the political situation, and so on – will get better. Hope is trust that God will fulfil God’s promises to us in a way that leads us to true freedom.”

Henri Nouwen

Vertaling: “Optimisme en hoop zijn radicaal verschillende houdingen. Optimisme is de verwachting dat dingen – het weer, menselijke relaties, de economie, de politieke situatie enzovoort – beter zullen worden. Hoop is vertrouwen dat God zijn beloften aan ons zal vervullen op een manier die ons naar ware vrijheid leidt.”