Huisregels

welcome-sign-724689_1280

 

De bedoeling van onze website is onder meer een platform bieden waar mensen op een respectvolle manier met elkaar in gesprek kunnen gaan over homoseksualiteit en over onderwerpen die hiermee verband houden. Iedereen is welkom om te reageren op de artikelen die op deze website gepubliceerd worden.
Hier volgen enkele huisregels:

  • Reageer op het onderwerp dat in het artikel aan bod komt of op een andere bijdrage. Blijf bij dit onderwerp.
  • Houd het kort. Ellenlange verhalen worden niet geplaatst.
  • Reageer respectvol op de ander ook als je het hartgrondig met hem/haar oneens bent.
  • Speel niet op de man/vrouw, ga voor een inhoudelijk verhaal.

 

De inhoud van de reacties wordt door de beheerder gelezen voordat ze op de website geplaatst worden. Als een bijdrage niet voldoet aan de huisregels wordt deze niet geplaatst. Dat geldt ook voor bijdragen die er slechts op uit zijn reclame te maken, lange gekopieerde teksten, bijdragen met kwetsende opmerkingen of ongepast taalgebruik. We plaatsen ook geen links naar andere websites.

Quote v.d. week

“I think my job is to make the grace of an invisible God, visible wherever I go.”

Vertaling: “Ik denk dat het mijn taak is om de genade van een onzichtbare God, zichtbaar te maken waar ik ook ga.”

Bron: Mindful Christianity Today