Huisregels

welcome-sign-724689_1280

 

De bedoeling van onze website is onder meer een platform bieden waar mensen op een respectvolle manier met elkaar in gesprek kunnen gaan over homoseksualiteit en over onderwerpen die hiermee verband houden. Iedereen is welkom om te reageren op de artikelen die op deze website gepubliceerd worden.
Hier volgen enkele huisregels:

  • Reageer op het onderwerp dat in het artikel aan bod komt of op een andere bijdrage. Blijf bij dit onderwerp.
  • Houd het kort. Ellenlange verhalen worden niet geplaatst.
  • Reageer respectvol op de ander ook als je het hartgrondig met hem/haar oneens bent.
  • Speel niet op de man/vrouw, ga voor een inhoudelijk verhaal.

 

De inhoud van de reacties wordt door de beheerder gelezen voordat ze op de website geplaatst worden. Als een bijdrage niet voldoet aan de huisregels wordt deze niet geplaatst. Dat geldt ook voor bijdragen die er slechts op uit zijn reclame te maken, lange gekopieerde teksten, bijdragen met kwetsende opmerkingen of ongepast taalgebruik. We plaatsen ook geen links naar andere websites.

Quote v.d. week

“One of the things I found is that the things we want to say for well-intentioned motives often cause more harm than good. People don’t need our words. They mainly need our presence, they need our love. And if you come in too quickly with explanations, you may do more harm than good.”

Philip Yancey

(Vrije) vertaling: “Een van de dingen die ik ontdekt heb, is dat de dingen die we willen zeggen, ook als we dat met goede bedoelingen doen, vaak meer kwaad doen dan goed. Mensen hebben onze woorden niet nodig. Ze hebben vooral onze aanwezigheid nodig, ze hebben onze liefde nodig. En als je te snel komt met uitleg, kun je meer kwaad dan goed doen.”