Privacyverklaring


Nieuwsbrief

Via de website of bij ontmoetingen (spreekbeurten / stands) kan men zich opgeven voor onze nieuwsbrief die per email verstuurd wordt. Het doel van deze nieuwsbrief is mensen op de hoogte te houden van ons werk.

De gegevens die wij hebben worden alleen voor dit doel gebruikt.

Ze worden nooit gedeeld met derden.

We versturen onze nieuwsbrief alleen aan mensen die zich hiervoor hebben opgegeven.
Onderaan elke nieuwsbrief wordt de mogelijkheid geboden zich uit te schrijven.
Men kan ook een email of een persoonlijk bericht via facebook sturen met het verzoek zich uit te schrijven. Dan zorgen wij dat dit gebeurt.

Informatie vragen

Als mensen informatie aanvragen worden telefoonnummers en email adressen niet bewaard.
Indien iemand een afspraak maakt voor een gesprek of voor meerdere gesprekken, wordt het email adres en/of telefoonnummer bewaard gedurende de periode dat gesprekken plaatsvinden. Deze worden nooit gedeeld met derden.

Gevers

Sommige mensen storten maandelijks of eenmalig een gift op onze rekening. De gegevens op de bankafschriften worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan het één keer per jaar verzenden van een bedankbrief.

Quote v.d. week

“I think my job is to make the grace of an invisible God, visible wherever I go.”

Vertaling: “Ik denk dat het mijn taak is om de genade van een onzichtbare God, zichtbaar te maken waar ik ook ga.”

Bron: Mindful Christianity Today