support-205187_640

Steun

Different Vlaanderen is een kleine organisatie met een grote visie. We zijn blij met een achterban die op de hoogte blijft van ons werk door middel van onze nieuwsbrief / nieuwsupdate en die ons werk ondersteunt.

Ook u kunt Different Vlaanderen steunen.

Financieel
Als vzw zijn we afhankelijk van giften. Een relatief kleine groep gevers maakt het mogelijk dat onze vzw kan functioneren. Sommigen ondersteunen maandelijks het werk. We zijn ook blij met de eenmalige giften die we ontvangen. Zie voor meer informatie hieronder.

Gebed
U kunt het werk ook steunen door voor ons te bidden. U kunt op de hoogte blijven van wat we doen door onze nieuwsupdate aan te vragen. Klik op ‘Blijf op de hoogte’ onderaan deze pagina.

Feedback
Laat ons weten wat u vindt van wat we doen.

Medewerking
Laat ons weten op welke wijze u zich betrokken voelt bij het thema homoseksualiteit. Misschien kunt u bijvoorbeeld iets betekenen voor anderen door uw verhaal te vertellen. Voel u vrij om een berichtje te sturen.

Facebook
We vertellen ons verhaal ook via facebook. Neem eens een kijkje op onze facebookpagina. Door onze berichtjes op facebook te liken en/of te delen – u vindt ons hier – helpt u mee om Different Vlaanderen meer bekendheid te geven.

 

Financiële ondersteuning

Vanuit BELGIË:
Rekeningnummer 775-5954053-20 van vzw Different Vlaanderen, Tongeren
IBAN: BE28 7755 9540 5320
Met vermelding van: Gift ter ondersteuning van het werk van Different Vlaanderen

Vanuit NEDERLAND:
Stichting Evangelisch Dienstbetoon België
Vrijheer 10, 4564 DL Sint Jansteen
Rekeningnummer NL41 RABO 0147 8699 00
Met vermelding van:  Gift voor vzw Different Vlaanderen te Tongeren

Giften vanuit Nederland die via deze stichting gegeven worden zijn belastingaftrekbaar.

Quote v.d. week

“Optimism and hope are radically different attitudes. Optimism is the expectation that things – the weather, human relationship, the economy, the political situation, and so on – will get better. Hope is trust that God will fulfil God’s promises to us in a way that leads us to true freedom.”

Henri Nouwen

Vertaling: “Optimisme en hoop zijn radicaal verschillende houdingen. Optimisme is de verwachting dat dingen – het weer, menselijke relaties, de economie, de politieke situatie enzovoort – beter zullen worden. Hoop is vertrouwen dat God zijn beloften aan ons zal vervullen op een manier die ons naar ware vrijheid leidt.”