Waarden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Different Vlaanderen vindt de volgende waarden belangrijk.

Afhankelijk van God
Bij Different Vlaanderen weten we ons afhankelijk van God. Dit is ook wat we anderen willen meegeven. We gaan ervan uit dat mensen hun houvast en zekerheid ten diepste niet in zichzelf vinden maar in hun Schepper. Hij heeft zijn liefde en waarheid geopenbaard in de Bijbel, zijn Woord, en in zijn zoon Jezus.

Betrokken
We voelen ons betrokken bij mensen met homoseksuele gevoelens. We merken dat bijvoorbeeld christenen met homoseksuele gevoelens zich geïsoleerd kunnen voelen ten opzichte van anderen. Anderen voelen zich niet altijd begrepen, hebben te maken met schuldgevoelens of ervaren andere spanningen. We willen meevoelen met hen als we met hen in aanraking komen. We willen hen de gelegenheid bieden om als ze pijn en verwarring ervaren, deze met ons te delen.

Respectvol
We zien mensen als waardevol, daarom willen we hen met respect tegemoet treden. Dat staat los van de manier waarop mensen omgaan met hun homoseksualiteit of van de keuzes die zij gemaakt hebben of in de toekomst gaan maken. Het is ook niet afhankelijk van de kerkelijke achtergrond of levensbeschouwing die ze hebben. Ieder mens verdient respect.

Open
In sommige kringen is (homo)seksualiteit een taboeonderwerp. We willen dit onderwerp bespreekbaar maken. We gaan ervan uit dat het oké is om te voelen wat je voelt. Het bespreekbaar maken van homoseksualiteit helpt bij het vinden van een weg in het ermee omgaan.

Ten opzichte van mensen of organisaties met een andere visie op (homo)seksualiteit kiest Different Vlaanderen voor een niet-polemische benadering. Zonder onze eigen identiteit te ontkennen verlangen we ernaar bruggen te bouwen.

Ervaringsdeskundig
Onze werkwijze en benadering hangen voor een deel samen met ons eigen levensverhaal. Uit eigen ervaring weten we waarover we het hebben.

Quote v.d. week

“I think my job is to make the grace of an invisible God, visible wherever I go.”

Vertaling: “Ik denk dat het mijn taak is om de genade van een onzichtbare God, zichtbaar te maken waar ik ook ga.”

Bron: Mindful Christianity Today